Juholts budget…


Det var inte mycket av alla de utlovade ”godisbitarna” från Socialdemokraternas Håkan Juholt i budgeten som presenterades idag på förmiddagen. När de yviga löften som presenterats sedan han tillträdde ska koka ned i en budget, blir det svårare.

Socialdemokraterna säger sig nu stå för en arbetslinje.  Men man prioriterar inte reformer för arbete i sin budget. Man tar bort den sänkta arbetsgivareavgiften för ungdomar. Det kommer inte att gynna en arbetslinje. Vi vet att det är ungdomsgruppen som blir extra hårt drabbad då arbetslösheten är hög. Även om man vill satsa på traineeplatser är det inte tillräckligt.

Att dessutom inte vilja genomföra sänkningen av restaurangmomsen kommer att innebära att arbetslösheten i ungdomsgruppen ökar. I hotel och restaurangnäringen är många unga anställda, i vissa regioner är så mycket som 80 % av arbetsstyrkan i branchen under 34 år. Det är nu deras jobb som är hotade om socialdemokraterna får bestämma.

De skattesänkningarna till pensionärerna som utlovats med pukor och trumpeter blev 100 kr per månad. Bara dessa delar visar att det är en sak att hålla tal, att gör budget är något helt annat. Det blev en traditionell bidragsbudget inte en budget för arbetslinjen. Det är något grekiskt över Håkan Juholt.

Press: SvD; DI; DN; Expressen; Aftonbladet; SvD2; DN2; Expressen2

Bloggar:Tokmoderaten;Mikael Andersson; Kent Persson;

Vita jobb bättre än svarta jobb…


De svarta ekonomierna är olika omfattande i olika länder. Enligt den engelska tidningen Telegraph, leder Estland ligan inom OECD-länderna med en omfattning av 29% av BNP. En enorm summa som aldrig passerar genom skattesystemet.

Sverige ligger långt ned på listan med 7% av BNP, på samma nivå som USA.  Att hålla den svarta ekonomin så låg som möjligt är viktigt för ett land. Vi ser i södra Europa hur dålig statens ekonomi kan bli, då lojaliteten för skattesystemet inte finns.

Grekland beräknas ha en svart marknad omfattande 24,3 % och Italien 21,3 %. Det är där emorma pengar som aldrig går vare sig till pensioner eller sjukvård. Är det rimligt att länder med så omfattande svarta ekonomier ska låna till sina trygghetssystem, av andra länder som lydigt betalar sin skatt.

För Sveriges del har de olika avdragen för hushållsnära tjänster inneburit att fler jobb blivit ”vita” och därmed bidrar till både pensioner och inkomstskatter. När städning i hemmen lett till massor av jobb, har den svarta marknaden minskat. Det är inte längre lönsamt för någon med svarta städtjänster.

Samma fenomen kan man se på brancherna där ROT-avdragen tillämpas, det är inte lika lönsamt med svartarbete. Det är bra för alla jobb det skapar som det betalas inkomstskatter på. Det ger inkomster till statskassan, som bidrar till pebnsionerna och välfärden. Vilka bra reformer, minskande svarta marknader och mera pengar till statskassan och pensionerna.

Press: SvD; DI

Vi måste följa upp resultat bättre…


Har privatiseringarna eller entreprenad av vissa delar av välfärden, lett till effektiviseringar. I DN hävdar en grupp forskare att man inte kan mäta effekterna av privatiseringarna, på effektiviteten på tjänsterna. Har inte läst rapporten, men det kan säkert vara så. Den offentliga sektorn generellt är dålig på att mäta resultat och effektivitet. Det är viktigt att både den välfärd som produceras av det offentliga och den välfärd som produceras av entreprenörer utvärderas. Självklart behöver man förbättra mätningarna och framför allt bli bättre på att kontinuerligt utvärdera.

Utvärderingar och uppföljningar i sig leder till bättre resultat, så ser det ut i andra brancher. Det man mäter det focuserar man sig på och det blir viktigt. Det är inte seriöst att så stora samhällsresurser som vi lägger på välfärdssektorn,  inte följs upp bättre. Bättre uppföljningar skulle också innebära att politiken blev tvungen att öka sin kunskap om verksamheterna. Då man mäter och ser resultaten av olika verksamheter måste man också ta beslut efter vad som är det bästa alternativet. Överhuvudet taget borde hela välfärdssekorn bli mera målstyrd.

Det finns ingen forskning bakom att det är mera effektivt med många utförare av välfärden. Men det finns heller ingen forskning att det är det mest effektiva med offentlig utförare. Vi vet helt enkelt inte.

Viktigt är också att de resultat man borde följa kontinuerligt, ska innehålla tillgänglighet och kundnöjdhet. Välfärd är så mycket,  för att vara effektiv ska den både utföra bra tjänster men också göra det på ett trevligt sätt. Att konkurrenutsätta välfärdssektorn utan att mäta det man faktiskt konkurrerar om, effektivitet, tillgänglighet, kundnöjdhet och valfrihet är inte seriöst. Stora uppföljningsreformer behövs, nu.

Press: ; SvD; SvD1; SvD2; Dagens Samhälle; DN; DN2; DN3; SvD3; Expressen; Sydsvenskan; DN4

Sociala Medier; Thomas Böhlmark;Granne med potatisodlaren;Björn Andersson; Staffans Blogg; Kent Persson; Peter Andersson; Gunnar Hökmark; Den Hälsosamme Ekonomisten;Storstad; Ekonomitas

Skatterna på pensioner ned 2013…


Pensionärsgruppen väntar på skattelättnader. Ingen kan ha undgått att pensionärsgruppen väntar på skattelättnader. Tyvärr tillåter ekonomin inte det just nu, men Alliansen går ut med att det är prioriterat 2013 eller senast 2014 om ekonomin då tillåter det.

Det är en skattesänkning helt i linje med arbetslinjen, även om skattesänkningar på arbete är prioriterat. Skattesänkningar på arbete leder till att fler kommer i arbete. Men det finns en logik i att pensionerna faktiskt är försenade löner på arbete.

Därför är det många som gläds åt att  just pensionärerna faktiskt får sina skattesänkningar så fort det är möjligt. Bra initiativ av Alliansen att tydliggöra sin viljeinriktning trots att det dröjer.

Press: DN; AF; Exp; DI; DN2

Blogg: Edvin; Moderata Perspektiv

Sommartalen…


Nu har både statsminister Fredrik Reinfeldt och socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt sensommartalat. Man kan fråga sig om de kommer från samma planet, så olika tolkar de de förutsättningar som Sverige har just nu. Statsministern manar till försiktighet och återhållsamhet i reformerna och med att spendera statens pengar. Sänkning av resturangmomsen är den reform som just nu prioriteras. Sänkt restaurangmoms kommer att leda till flera jobb i branchen och viktiga ungdomsjobb. Effekterna av det prioriteras före det femte jobbskatteavdraget.

Håkan Joholt har spenderbyxorna på, han manar istället till att satsa på att bland annat subentionera bostadsbyggandet. Han verkar vilja vrida klockan tillbaka till att staten ska betala byggandet igen. Hur han ska finansiera detta är oklart, är det att staten ökar sin upplåning som är medicinen för honom. Han manar till att vilja, våga och satsa. Sensommartalet får för Håkan Juholt att framstå som en spansk eller grekisk socialistledare och det känns mera vågat än klokt. Skulle det sluta lika illa med våra pensioner, som för tjuren om han fick regera…

Press:DN;AF; Exp; SvD; AF;SvD2; Expressen

Bloggar: Thomas Böhlmark;Sebastian; Tokmoderaten: Mikael Andersson; Kent Persson; Soldatmamma

Ekonomi inte allas starka sida…


Flera EU-länder och USA har stora ekonomiska problem. Många länder är skuldsatta upp till taknocken. Det stora problemet är att den politiska ledningen inte haft kapacitet och förmåga eller politisk makt, att genomföra de åtgärder som behövts i tid. 

Det krävs också ett klokt folk att inte falla för och rösta på politik, som ökar de offentliga kostnaderna på ett sätt som i långa loppet blir förödande för landet. Även om vi just nu har en ekonomi som är god kommer det att vara viktigt med både försiktighet, omvärldsanalys och kreativitet för att klara utmaningarna. Världen förändras och vi kommer att behöva ändras med den. Vilka som är de starka ekonomierna i framtiden kan vi ännu bara spekulera om.

Att Sverige skulle äventyra sin ekonomi med jobbskatteavdragen är dock ett löst påstående. Vi ser under de senaste åren att skattesänkningar på arbete lett till bättre ekonomi, gått att förena med att både sänka statsskulden och flera människor arbeter. Självklar mycket beroende på att den svenska skatten på arbete varit världsledande. 

Röda Berget har en helt egen analys av den moderata politiken och jämför den svenska satsningen på skattesänkningar på arbete med den amerikanska Tea party-rörelsens massiva motstånd mot skatthöjningar. Är glad att det inte är Röda Bergets analys som ligger till grund för hur vi sköter våra statsfinanser, det finns tryggare berg…

 

 

 

Press; SvD

Bloggar: Carl Bildt; Kent Persson; Mitt i Steget; Thomas Böhlmark; Ekonomisten

Jobbskatteavdragen behövs…


Många svenskar åker inte på semester eller har tillgång till fritidshus. Sveriges ekonomi har förbättrats, men det är ännu så att många framför allt i låglönegrupperna, inte har råd med semester utanför hemmet. Därför finns det fortfarande ett behov av att fortsätta sänka skatten med jobbskatteavdrag som regeringen gjort de senaste åren. Den inhemska konsumtionen av aktiviteter för semestrande svenskar skulle öka om flera hade råd med semester.

Det vore också bra för den svenska ekonomin, många har sin inkomst från turistnäringen. Därför är det när nu den svenska ekonomin är stabil, viktigt att förstå värdet av att fortsätta med jobbskatteavdragen. De som arbetar behöver få behålla en större del av sin lön i plånboken, då räcker pengarna även till semestern.

Press: DN; LO-tidningen; LO-bloggen; SvD; DI; DN

Från slösa till spara…


Annie Johansson (C) presenterar idag på DN-debatt en spännande ide om att ge ett grundavdrag på kapitalinkomster. Syftet skulle vara att öka andelen svenskar som sparar pengar. Ett viktigt syfte, svenskar i allmänhet har förhållandevis lite pengar sparade. Det leder till att alla de hushåll som har små marginaler och dessutom inte har några buffertar sparade lever ekonomiskt otryggt. Det är både dyrt och inskränker den personliga friheten om ingen ekonomisk buffert finns.

Om nu Centerpartiets förslag är det bästa man kan gör, för att öka andelen svenskar med ekonomisk buffert är svårt veta. Klart är i alla fall att fler svenskar behöver ha en ekonomisk buffert, det skulle både den enskilde och samhället må bra av.

Press: DN

Svenska kronor kommer hem…


Sparade svenska pengar som varit placerade utomlands rullar nu in i Sverige. Regeringens politik med avskaffad förmögenhetsskatt och avtal om informationsutbyte mellan olika länder, senast igår beslutades riksdagen om avtal med Liechtenstein har effekt.

Svenska sparade pengar kommer hem. Det är viktigt för att stärka investeringar i Sverige och det är också viktigt att skattesmitning förhindras.

Det svenska näringslivet har nytta av att det finns kapital i landet och det är viktigt att skattemoralen är hög. Genom rimlig beskattning och bra kontrollsystem smyger sig nu den svenska kronan hem…

Press: DN

Från slösa till spara…


Svenskarna har i allmänhet lite sparade pengar, en stor del av vår privatekonomi bygger på att man istället ska låna så mycket som möjligt och betala räntor på lånen. Det är få människor som har en årslön sparad, det har  inte varit lönsamt de senaste decenierna, tvärtom den som haft sparade pengar missgynnats av skattesystemet.

Nu lyfter Jonny Munkhammar och Henrik von Sydow en spännande reform, ett sparavdrag liknande jobbskatteavdraget. De menar att det skulle kunna leda till att människor fick en större frihet att våga byta jobb eller att starta eget med ett eget kapital som säkerhet. Jag kan bara hålla med, vi behöver lämna slösasamhället och göra det lönsammare att spara.

Fil:Spara Slösa.jpg

Press:GP

Bloggar: Jonny Munkhammar

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.