Vård, skola och omsorg behöver många utförare…


Det finns från Socialdemokratiskt och Vänsterpartistiskt håll en massiv kritik mot vad man kallar vinster i välfärden. V vill helt förbjuda vårdföretag att göra vinster med motivet att det tar bort pengar från välfärden. Vad man glömmer är att det alltid måste finnas en vinst i ett företag för att man både ska kunna satsa på utveckling av företaget och täcka omkostnaderna som kan variera över tid.

Att däremot aggressivt rationalisera verksamhet för att sedan efter kort tid sälja och tjäna stora pengar är en annan sak. De tuffaste riskkapitalisterna har haft det beteendet, ofta pressade av aktieägarnas krav på hög utdelning på insatt kapital. Många av dessa vinstkapitalister är våra egna pensionspengar som finns i mängder av bolag och som människor vill ska förränta sig maximalt för att trygga ålderdomen.

Vi behöver se över vilka som är bolagsägare i välfärden, en långsiktig vinst är en sak, men kortsiktigt ägande med maximal vinstutdelning istället för maximal kvalite i verksamheten, är något helt annat. Men vi måste tillåta vinstgivande företag att finnas i vård, skola och omsorg för att skapa konkurrens och kvalitetsutveckling. Valfriheten är viktig, när man kan välja blir utbudet bättre. Det är inte utan konkurrens som den bästa kvaliteen växer fram, tvärtom det är viktigt att kunna välja. En sund konkurrens där man vet att man kan förlora sina kunder är tyvärr ofta en nödvändighet för att skapa en god attityd och en verksamhetsutveckling.

Om det inte så man ser det i de Socialdemokratiska och Vänsterpartistiska leden är det cyniskt att över huvudet taget anse sig vara främjare av ett gott företagsklimat. Om man har attityden att alla företagare bara vill ta ut kortsiktiga övervinster måste man väl anse att alla företag som får betalning från stat, kommuner och landsting borde förbjudas och inte bara företag som levererar välfärdstjänster.

Media:DN

Utan god ekonomi får välfärden betala…


Välfärdsfrågor och ekonomi hänger väldigt mycket ihop. En budget i balans och en ekonomi som håller långsiktigt är avgörande. Är det inte ordning och reda i ekonomin både nu och framåt så är det alltid välfärden som får betala.

Det är här skillnaden ligger mellan att vara en välfärdsstat eller inte, att det finns en god ekonomi att vi kan betala för vård skola och omsorg.
Vi ser i vår omvärld att då ekonomin går ned då är det bistra åtstramningar i välfärden som väntar.

Därför är det en framtidsfråga att vi även fortsättningsvis håller ordning på finanserna, det är grunden och bara då kan vi fortsätta vara en välfärdstat.
Media:Aftonbladet

Vi måste få välja det viktiga själva…


Är det inte dax inom äldreomsorgen att precis som på många andra områden låta människor själva välja, vi väljer vår skola vi väljer vår hemtjänst i många kommuner, nu är det väl ändå dax att också välja vår äldreomsorg. Att göra kvaliten synlig genom öppna jämförelse som ett bra beslutsunderlag då jag ska välja, är då helt nödvändigt.

Det skulle öka utbudet av tjänster och det skulle ge den enskilde mera makt över sitt eget liv och sitt behov av vård och omsorg.

Att genomföra en valreform av vård och omsorg utan att redovisa kvaliten är inte rimligt. För att slippa både barnsjukdomar som ofta blir efter nya sociala reformer men också skandaler med dålig vård som tema, skulle ett genomgripande arbete med att ta fram kvalitetsparametrar som sedan skulle redovisas, vara grunden för det fria valet.

Självklart går det att i motsats till vad Torbjörn Larsson VD Vårdalsstiftelsen hävdar att mäta kvalite och de mjuka värdena i vården och omsorgen. De företag som vill vara med i konkurrensen ska vara kvalitetsmedvetna och öppna med vad de kan erbjuda, det är en självklarhet.

Kommunen ska bara upphandla god vård…


Debatten om vinstgivande företag i vård av äldre har debatterats hårt i media, en viktig debatt. När vård och omsorg de senaste åren blivit öppna för andra utförare än kommuner och landsting har det inneburit en utveckling av branschen och en ökad valfrihet. Man får idag välja utförare av den vård man behöver.

Tyvärr ännu inte i alla kommuner och landsting, men många kommuner och landsting har arbetat föredömligt med valfriheten. Nackdelen med reformen kan dock vara att mindre seriösa företag dras till branschen. De företag som inte ser en god kvalité på tjänsterna och en bra arbetsmiljö som sina ledstjärnor.

Målet med reformen har varit att öka självbestämmandet för medborgare, personal och skapa ett friskt företagande i branschen. Ett ökat utbud som skulle innebära en ökning av kvalité och möjliggöra att snabbare kunna förbättra vården och omsorgen. Både personal och de som är i behov av vård och omsorg ska kunna välja och välja bort.

Nu hör vi att man inom vissa verksamheter bara prioriterat vinstoptimering, gett bonusar till de chefer som kan hålla kostnaderna nere utan, att fråga efter vilken kvalité man har på sin verksamhet. Man har heller inte prioriterat hur nöjda alla vårdtagare och anhöriga är med verksamheten.

Det har inte handlat om den viktiga utvecklingen av verksamheten eller hur man som vårdare eller vårdad mår bra i vardagen. Vi måste på alla sätt se över både de regler för hur dessa företag får starta och vara verksamma i branschen. Både politiken och de som är i behov av omvårdnad måste ges möjligheter att välja bort företag eller kommunal verksamhet utan bra kvalité.

Kommuner och landsting upphandlar årligen varor och tjänster för miljardbelopp. Att dessa tjänster har en god kvalitet´ är av yttersta vikt för att vi på bästa sätt ska använda våra inbetalda skatter. Upphandlingen av tjänster kan bli bättre. Kommunerna och landsting ska inte bara titta på priset på tjänsten utan också att den håller en hög kvalité. Det leder till en osund konkurrens om de företag som är försumliga i sin vård får uppdrag, medan de med hög kvalité förlorar.

För att nå hög kvalité på tjänsterna krävs en hög upphandlingskompetens hos upphandlaren. Det är inte i alla kommuner och landsting man har den upphandlingskompetensen idag. Vi ser i statistiken på överklaganden att i 31 % av fallen får företagen rätt mot kommuner och landsting i förvaltningsrätten. Både att man upphandlar rätt kvalité men också gör riktiga bedömningar av anbuden, är områden som behöver förbättras. Därför har jag motionerat till riksdagen om att en översyn behöver göras, av kommuner och landstings upphandlingskompetens.

Press:SvD; DN; SvD

Skattesänkningar säkrar vård och skola


Ett framgångsland ska ha en god välfärd för sina innevånare. En god välfärd innebär att alla barn går i bra skolor och får goda kunskaper att ha med sig ut i livet. Ett framgångsland innebär att alla innevånare omfattas av hälso och sjukvård, en hälso och sjukvård som är rättvis och som är tillgänglig. Ett framgångsland har en god omsorg då vi är sköra eller då vi är gamla. Är hindret i Sverige för att nå detta ett för lågt skattetryck. Det påstår Mona Sahlin och Tomas Östros i dagens DN.

Nej, jag tror inte det. Det går att förbättra både skola, vård och omsorg utan att höja våra skatter. Jag menar att det tom är viktigt att inte höja skatterna mera för att förbättra vård, skola och omsorg. Vi måste ha ett rimligt skattetryck, det kan inte vara så att vad som brukar benämnas som världens modernaste land, inte ska behöva ha mer än halva sin ekonomi i det offentliga. En framgångsland har en befolkning som behåller en stor del av sin lön efter skatt men också en befolkning som arbetar i hög utsträckning, det ger vård, skola och omsorg.

Mera resurser till vård, skola och omsorg genom att beskatta undersköterskor och lärare hårdare är inte modellen. Att skapa bra förutsättningar för anställda genom att ge möjlighet till heltidsarbete för dem som önskar det är en viktig reform. En reform som handlar mera om hur man organiserar vården än om nytillskott av pengar.

Det är härligt att socialdemokraterna efter en lång törnrosasömn äntligen börjar inse att människors valfrihet är viktigt. Att man äntligen inser att för att skapa bra effektiva organisationer är A och O för att på ett bra sätt förvalta våra gemensammma skattepengar. Att tillsätta en Innovations och produktionsdelegation är dock ett typiskt socialistiskt förslag. Om man tror att de stora innovationerna skapas där är det ledsamt, det får mig att tänka på gammal sovjetisk femårsplan…

Bloggar: Thomas Böhlmark; Norah4yous´Weblog; Hubbardianen; Viktor Tullgren

Det kvinnliga företagandet måste öka


Det kvinnliga företagandet måste öka. Fortfarande driver kvinnor färre företag än män. För att vi ska få en ökad jämställdhet i antalet företagare bland kvinnor och män måste vi öppna upp för företagande i de brancher kvinnor arbetar. Det är fler kvinnor än män sysselsatta i vård och omsorgsbrancherna. Därför är det viktigt att just dessa brancher öppnas upp för företagande, det skulle öka antalet kvinnliga företagare och utveckla branchen. För att kvinnor ska våga bli företagare är det viktigt att vård och omsorgsbranchen styrs av långsiktiga avtal som gör det möjligt att våga och att långsiktigt satsa på företagande i vård och omsorg. Här behövs mera allianspolitik vi behöver fortsätta styra på riksnivå och vi behöver få majoritet i våra kommuner och landsting. Den röda sidan ser jämställdhet och företagande som en kvoteringsfråga. Man kan inte lösa ekvationen med jämställdhet och kvinnligt företagande med att kvotera in kvinnor i styrelser. Vi behöver tillåta ett ökat företagande där kvinnor har sitt intresse och sitt kunnande. Det måste vara lika självklart att driva ett bra äldreboende som att vara duktig tillverkare av medicinsteknisk utrustning. Varför är det tabu att tjäna pengar i brancher där kvinnor är i majoritet och helt okej att tjäna pengar i andra brancher vi alla behöver där män är överrepresenterade. Detta felaktiga maktförhållande beror inte på män i allmänhet det beror på ett alltför långvarigt tidigare vänsterstyre. Samma vänsterstyre som sedan prackar på kvinnor att de är underordnade. Det är vänsterpolitik som gör kvinnojobben till låglönejobb. Släpp kvinnliga brancher fria, det är jämlikhet och rättvisa på riktigt. Jag är övertygad om att då kvinnliga brancher blir fulla av kvinnliga företagare kommer också kvinnor att ta på sig andra styrelseuppdrag.

Press: SvD, DN

Bloggar: Adam CwejmanLivskraft och politik, Ankersjö, Olssons tankar

Återbesök i verkligheten


Besök i verkligheten heter vårt stora projekt där en massa förtroendevalda i vårt parti varit ute på studiebesök. Jag har varit på fem studiebesök i projektet. Det har varit mycket både nyttigt och lärorikt att vara ute i olika verksamheter och höra vad man har att berätta. Det har både för mig och säkert för en massa andra varit bra att bara lyssna som vi gjorde vid vårt första besök, det behöver alla politiker bli bättre på. När vi nu besöker verksamheterna igen ger vi våra och vårt partis reflektioner på studiebesöket tillbaka. Jag har fått höra både vad som är glädjeämnen i vardagsarbetet men också vad som kan bli bättre. Något som är slående är att de som arbetar i sjukvård, vård och omsorg av olika former faktiskt tycker om andra människor på ett självklart sätt. Är då inte det självklart kanske någon tycker, nej det är inte självklart i alla brancher tyvärr. Men det gör mig glad att se den omsorg man lägger ned på att människor ska få den vård och omsorg de behöver. Det finns dock mycket som skulle kunna förändras för att göra jobbet lättare men kanske framför allt för att man ska kunna bestämma mera över sin arbetssituation. Det skulle inneära att man skulle kunna göra ett ändå bättre jobb. Jag har några återbesök iverkligheten kvar och jag ser fram emot dem, det är när man träffar människor som arbetar ute i våra verksamheter som man tycker livet som politiker är som bäst och man lär sig en massa.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.